Xin chào các bạn, hiện tại Google Adsense đã hỗ trợ đơn vị quảng cáo đáp ứng từ lâu, nhưng có thể các bạn còn đang bỡ ngỡ với cái thiết kế rất tuyệt vời này từ Google, sau đây Jam xin hướng dẫn cách tích hợp vào giao diện cho những bạn nào không thành thạo code nhé.

Tạo mã quảng cáo

Click vào tạo đơn vị quảng cáo
Click vào tạo đơn vị quảng cáo
Sau đó tạo mã quảng cáo đáp ứng
Sau đó tạo mã quảng cáo đáp ứng

Sau đó, các bạn sẽ lấy mã, mã của nó có khai báo data-format là auto, các bạn lưu ý:

<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-xxx"
     data-ad-slot="xxx"
     data-ad-format="auto"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Sau đó, đơn vị quảng cáo này sẽ phụ thuộc vào không gian trống trong thẻ bọc ngoài của giao diện, và nếu các bạn cần hiển thị đơn vị kích thước chính xác thì sao nhỉ ?

Thêm đoạn thẻ div này nếu muốn hiển thị đơn vị quảng cáo 300 x 250px:

<div style="width:300px;height:250px">Mã quảng cáo</div>

Còn trường hợp muốn hiển thị thanh banner dài ? Thử đoạn sau:

<div style="width:730px;height:90px">Mã quảng cáo</div>

Còn trường hợp các bạn muốn nó tự co lại trong di động ? Sử dụng đoạn mã sau để tự co thẻ div lại cho phù hợp với cả di động nhá:

.gad_responsive {
width: 300px;
height: 250px;
max-width:728px;
margin:10px auto;
text-align:center
}
@media (min-width:767px) { .gad_responsive { width: 728px; height: 90px; } }
<div class="gad_responsive">Mã quảng cáo</div>

Và, bây giờ bạn có thể tự do thể hiện độ sáng tạo của mình với mã quảng cáo đáp ứng trong Google Adsense, các bạn có thể co duỗi thoải mái sao cho phù hợp với giao diện của mình, nhưng lưu ý là nếu co không đúng kích thước có thể Google nó không hiển thị quảng cáo nhé các bạn !

Chúc các bạn thành công !