Introduction to ReactJS

ReactJS là 1 Javascript library mới, được Facebook phát triển và đang ngày càng được sử dụng rộng rãi. Bạn đọc quan tâm đến các đặc trưng của React có thể tham khảo ở slide sau đây.