Salary: 15 Tr - 20 Tr
Address: Head Office: Level 2, 7/28 Thanh Thai St., Rivera Park Building, District 10, HCMC, | Hanoi Office: Level 8, CDC Building, Hai Ba Trung, Hanoi See map
Posted: 03-12-2019
Expired: 02-01-2020

Job Description

Job Objective

 • The IT helpdesk’s roles to provide the best IT services desk at the cinemas and/or HO ( for IT helpdesk at HO) provide maintenance of the computer desktop/ POS machine environment by analyzing requirements, resolving problems, installing hardware and software solutions, and supporting the internal IT Helpdesk.
 • Responsible for administration and internal support of the Company’s PCs, printers, servers, POS, networking issue and related equipment.
 • Tasks include end user support, license tracking, and performing PC maintenance, upgrades and configurations.

Main Tasks

 • Provide helpdesk support and resolve problems to the end user’s satisfaction
 • Modify configurations, utilities, software default settings, etc. for the local workstation
 • Utilize and maintain the helpdesk tracking software
 • Document internal procedures
 • Assist with onboarding of new users
 • Ensure each workstation has a computer, monitor, keyboard, mouse, hard drive, and any additional specialized equipment
 • Install, test and configure new workstations, peripheral equipment and software
 • Maintain inventory of all equipment, hardware and software licenses
 • Manage PC setup and deployment for new employees using standard hardware, images and software
 • Assign users and computers to proper groups in Active Directory
 • Perform timely workstation hardware and software upgrades as required
 • The helpdesk staff also manages the POS system and the business software then forward to each team who is handling their task: infrastructure / application / Web application team.

Job Requirement

Knowledge and skills

 • Ability to capture, analysis, and solve end-user’s computer problems.
 • Good understanding of LAN administration.
 • Computer users customer focus attitude.
 • Intermediate or advanced English level.
 • Good interpersonal skills.
 • Good communication.
 • Working under pressure
 • Willing to travel to Cinema Sites and work on Holidays

Experience

 • Experience of 02 years in supporting a large group of more than 50 users, within a LAN environment.
 • Experience using Helpdesk ticket system to solving user’s request.
 • Experience in define and troubleshoot for Server/ Networking devices.

Technical/Professional qualifications

 • Computer science or Information Technology Colleges/ university graduate.
 • MCSA/MCSE knowledge or higher certification.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Working time: Permanent

CJ CGV Viet Nam

 • CJ CGV là đơn v thuc CJ Group, mt trong top 5 cm rp chiếu phim ln nht toàn cu và là nhà phát hành, cm rp chiếu phim ln nht Vit Nam. Tính đến tháng 8/2016, CGV Vit Nam hin đang s hu 35 cm rp trên khp 11 tnh thành trong c nước.

  Mc tiêu ca chúng tôi là tr thành hình mu công ty đin hình đóng góp cho s phát trin không ngng ca ngành công nghip đin nh Vit Nam.

  CJ CGV đã to nên khái nim độc đáo v vic chuyn đổi rp chiếu phim truyn thng thành t hp văn hóa Cultureplex, nơi khán gi không ch đến thưởng thc đin nh đa dng thông qua các công ngh tiên tiến như IMAX, 4DX, Dolby Atmos, cũng như thưởng thc m thc hoàn toàn mi và khác bit trong khi tri nghim dch v cht lượng nht ti CGV.

  Thông qua nhng n lc trong vic xây dng chương trình Lp hc làm phim TOTO, CGV Art House; cùng vic tài tr cho các hot động liên hoan phim ln trong nước như Liên hoan Phim quc tế Hà Ni, Liên hoan Phim Vit Nam, CJ CGV Vit Nam mong mun s khám phá và h tr phát trin cho các nhà làm phim tr tài năng ca Vit Nam.

  Chúng tôi cũng tp trung quan tâm đến đối tượng khán gi các khu vc không có điu kin tiếp cn nhiu vi đin nh, bng cách to cơ hi để h có th thưởng thc nhng b phim cht lượng cao thông qua các chương trình vì cng đồng như Trăng cười và Đin nh cho mi người.

  Bên cnh đó, CJ CGV Vit Nam luôn tuân th h thng kinh doanh chuyên nghip và minh bch, đảm bo môi trường làm vic công bng đối vi các đối tác kinh doanh.

  CJ CGV Vit Nam s tiếp tc cuc hành trình bn b trong vic góp phn xây dng mt nn công nghip đin nh Vit Nam ngày càng vng mnh hơn cùng các khách hàng tim năng, các nhà làm phim, các đối tác kinh doanh uy tín, và cùng toàn th xã hi.

Head Office: Level 2, 7/28 Thanh Thai St., Rivera Park Building, District 10, HCMC, | Hanoi Office: Level 8, CDC Building, Hai Ba Trung, Hanoi

https://www.cgv.vn/

Company size: 1000 - 4999

Contact person: Recruitment Team