Salary: Competitive
Address: An Phu Plaza, 117-119 Ly Chinh Thang St., Ward 07, Dist.03 See map
Posted: 05-05-2021
Expired: 04-06-2021

Job Description

1. Repair laptops and PCs
2.Lan management & wifi, printer setup, photocopy, cctv, switchboard ...
3. Make a plan to buy PCs, laptops to replace the old one
4.Upgrade and maintain your computer and update mcafee to the new version
5. Create mail and guide new users
6. Other jobs assigned by manager.

Job Requirement

- Bachelor of Information Technology or related field.

More Information

  • Working time: Permanent

SCG Việt Nam

TỔNG QUAN VỀ SCG

Là một tập đoàn hàng đầu trong khu vực ASEAN, hơn một thế kỷ qua, SCG luôn tuân thủ theo nguyên tắc phát triển bền vững trong khuôn khổ quản trị doanh nghiệp minh bạch.

Được thành lập vào năm 1913 theo sắc lệnh của Đức Vua Rama VI, SCG khởi đầu là một doanh nghiệp sản xuất xi măng chủ yếu dùng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, một lĩnh vực thiết yếu đối với sự phát triển của quốc gia lúc bấy giờ.

Với khoảng 57.000 nhân viên và hơn 200 công ty thành viên tập trung vào ba ngành kinh doanh chính: Xi măng – vật liệu xây dựng, Hóa dầu và Bao bì.  SCG luôn cam kết nỗ lực không ngừng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ  cải tiến và giải pháp tích hợp để đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng nơi tập đoàn hoạt động.

An Phu Plaza, 117-119 Ly Chinh Thang St., Ward 07, Dist.03

www.scg.com

Company size: 5.000-9.999

Contact person: (Mr.) Truong Phi Hung