Xin chào các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Các bạn đang theo dõi video hướng dẫn lập trình Java nâng cao của Vietpro

Trong bài học trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về Nạp chồng trong Java

Bài ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu về ghi đè và cách ghi đè trong lập trình Java. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1. Ghi đè

Là phương thức đã xuất hiện ở lớp cha và xuất hiện tiếp ở lớp con và lớp con có thể định nghĩa lại phương thức đó. Khi đối tượng ở lớp con gọi phương thức thì phương thức sẽ chạy theo định nghĩa ở lớp con. Nếu lớp con không định nghĩa phương thức đó thì sẽ gọi lên lớp cha để thực hiện phương thức.

2. Cách sử dụng

Đầu tiên ta tạo project mới tên Ghide. Tiếp theo chúng ta tạo một lớp Animals là lớp cha và lớp Dog là lớp con kế thừa lớp Animals. Cụ thể:

Kết quả:

Lúc này khi ta đang gọi đến phương thức run tức là đang gọi đến phương thức run ở lớp cha. Bây giờ ta ghi đè lại phương thức run ở lớp con:

Khi đã bị ghi đè, hàm run được gọi lúc này sẽ là hàm run ở trong lớp Dog. Cụ thể:

Kết quả:

Hàm run trong lớp Dog đã được gọi. Giả sử chúng ta vẫn muốn gọi đến phương thức run ở trong lớp cha thì sao ? Thì lúc này chúng ta sử dụng đến từ khóa super. Super giúp chúng ta gọi đến phương thức bị ghi đè ở lớp cha. Cụ thể:

Kết quả:

Phương thức run ở lớp cha đã được gọi khi chúng ta sử dụng từ khóa super.

Bài học đến đây là kết thúc. Ở bài học kế tiếp, Vietpro sẽ giới thiệu lệnh Try catch trong Java ( p1 ) cho các bạn

Chúc các bạn học tốt

Tác giả: Danh Sơn Vietpro