आषाढी वारीचा तिढा सुटला, १० मानाच्या पालख्यांना परवानगी

आषाढी वारीचा तिढा सुटला, १० मानाच्या पालख्यांना परवानगी