The Scandal of Ecumenism – Greek and English

The article was originally written in Greek, and translated into English. Click here to skip down to the English version. 


Ο Σκανδαλισμός του Οικουμενισμού – Αναστάσιος Γεωργίου

Για μας τους Χριστιανούς Ορθοδόξους, ή ταυτότητά μας είναι ή Πίστις μας και η Oρθοδοξία. Όχι Oρθοδοξία «των παπάδων», όχι τῶν Οἰκουμενιστῶν επισκόπων … αλλά Ορθοδοξία του Χριστού, των Αγίων Αποστόλων, των Προφητών και των Αγίων Πατέρων. Αυτή είναι η Ορθοδοξία, για την οποία πρέπει όλοι μας να αγωνιζόμεθα καὶ εάν χρειασθεί να δώσουμε και τη ζωή μας ακόμη, όπως τα εκατομμύρια Μαρτύρων τής πἰστεώς μας.

Ο γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός δεν παρασύρεται εις τὸν Οικουμενισμό, πού λέει ότι ο Παπισμός είναι εκκλησία, ο Προτεσταντισμός είναι εκκλησία και πρέπει να έχουμε συνεργασία και αγάπη … Ναι, αγάπη! Αγάπη όμως εν Αληθεία, διότι ή Παντοδύναμος Αγάπη συμπορεύεται πάντοτε με την αλήθεια. Ο Θεός διοχετεύει τη δύναμη τής Αγάπης Του, όταν προσκυνήται «ἐν πνεύματι και αληθεία» (Ιωανν. 4,24) Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί αγαπούμε όλους καὶ επιθυμούμε να έρθουν σε επίγνωση της Αληθείας. Έτσι μας δίδαξε «Ο Θεός τής αγάπης». Δεν μισούμε τους ανθρώπους εξ’ αιτίας της αιρέσεως ή της απιστίας των, αλλά και δεν θα αγαπήσουμε ποτέ, μα ποτέ, την απιστία των ή την αίρεσιν χάριν των ανθρώπων, διότι θα αποξενωθούμε από τον Θεόν.

Ο Οικουμενισμός προσπαθεί να βρει κοινά σημεία πίστεως μεταξύ Ορθοδόξων και ετεροδόξων. Ποτέ δεν έλαβε υπόψιν τις βασικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ορθοδοξίας και Παπισμού. Διακηρύττει ότι και στις άλλες θρησκείες, ακόμη και στις μονοθεϊστικές, υπάρχει σωτηρία … Έτσι ανατρέπει την θεμελιώδη Χριστιανική πίστη, ότι «ουκ έστιν ἐν άλλω οὐδενὶ ἡ σωτηρία» (Πραξ. 4,12) Ἐν ολίγοις, απορρίπτει τον λόγο τής Άγιας Γραφής.

Προχώρησε ακόμη και στο λατρευτικό επίπεδον. Στην Ασίζη, Ορθόδοξοι Ιεράρχες συμμετείχαν σε πανθρησκειακές εκδηλώσεις και κοινές συμπροσευχές και δοξολογίες με ετεροδόξους, και μάλιστα με Ιουδαίους και Μουσουλμάνους. Στην Καμπέρρα της Αυστραλίας (Ζ’ Γ. Συνέλευση Π.Σ.Ε.), οι Οικουμενιστές κάλεσαν σε συμπροσευχές ακόμη και ειδωλολάτρες, για να αποκτήσουν οἱ Ορθόδοξοι συνείδηση ότι κατά βάθος, μία εκκλησία, ή ένα τζαμί… αποβλέπουν στην ίδια πνευματική καταξίωση του ανθρώπου. Αυτό δεν είναι αυτόματη διαγραφή της εν Χριστώ σωτηρίας και του Ἁγίου Πνεύματος; Αν υπάρχει και κάπου αλλού δυνατότητα σωτηρίας, δηλαδή θεώσεως, τότε γιατί ή εν Χριστώ αποκάλυψη, προφητεία σαρκώσεως στην Π. Διαθήκη, και της ενσαρκώσεως στην Κ. Διαθήκη; Γιατί η Σάρκωση, ἡ Πεντηκοστή, ἡ Εκκλησία, ως Σώμα Χριστού και κοινωνία Αγίων; Αυτές οἱ πράξεις των Οικουμενιστών δεν φανερώνουν απόρριψη του Χριστιανισμού; Επίσης στην Γενεύη, ὁ Γενικός Γραμματέας του Π.Σ.Ε. Eugene Blake, κάλεσε τους ηγέτες όλων των θρησκειών σε μία ὑπερομολογιακή λειτουργία και προσευχή στον καθεδρικό Ναό του Αγίου Πέτρου, όπου ὁ καθένας προσευχήθηκε στη δική του γλώσσα και σύμφωνα με το τυπικό της θρησκείας του. Ἡ ενέργεια αυτή είχε σκοπό να συνυπάρξουν στην λατρεία του ίδιου Θεού.

Όλα αυτά γίνονται για τα συμφέροντα της Νέας Εποχής, και όχι γιὰ την «ἐν Χριστώ αλήθεια», τη ην «εν Αληθεία» ενότητα. Και όμως, το Ιερό Ευαγγέλιο του Χριστού διαψεύδει τις διάφορες προφάσεις και ενέργειες. Όταν οι Οικουμενιστές μας απορρίπτουν και μας περιφρονούν ως φανατικούς και φονταμενταλιστές, ότι δεν έχουμε «πέντε κλωνάρια μυαλό», να γνωρίζουν ότι απορρίπτουν και περιφρονούν τους Αγίους Αποστόλους και τους Αγίους της Εκκλησίας, τους οποίους μιμούμεθα. Αλλά απορρίπτουν και περιφρονούν και αυτόν τον Κύριον, ο οποίος μη θέλοντας να συνάξει οπαδούς θυσιάζοντας την αλήθεια είπε «Μη και ὑμεῖς θέλετε, ὑπάγειν» (Ιωάννης 6,48). Και δεν είναι μόνον αυτές οι προδοσίες των. Είναι πάρα πολλές που είναι δύσκολο να αναφερθούν σ ’αυτό το κείμενο, που γίνονται αιτία να διχάζεται το ποίμνιο της Εκκλησίας.

Αν αγαπούν τον Σωτήρα Χριστό και θυσιάζονται για την πίστη όπως οι προηγούμενοι Άγιοι Πατέρες, πρέπει να απορρίψουν τον Οικουμενισμό και να αντιμετωπίσουν σθεναρά τις δυνάμεις του κόσμου και τις μεθοδεύσεις του. Αλλ’ αυτό απαιτεί την αναβάπτισή μας στην Ορθόδοξη Παράδοσή μας, αλλά και την ενότητα όλων των Ορθοδόξων με την μετοχή στην άκτιστη Θεία Χάρη με τα Μυστήρια της Εκκλησίας. Η παρουσία της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο οφείλει να είναι πρωταρχικά Πνευματική και Λειτουργική. Η Θεία Λειτουργία, με όλη τη λατρεία μας, είναι ο σημαντικότερος θησαυρός μας, διότι περικλείει και διασώζει δυναμικά το φρόνημα και τη ζωή τῶν Ἁγίων μας, την πίστη και τον Θεϊκό νόμο και τρόπο της ύπαρξής μας. Αν υπάρχει κάτι το πολύτιμο εδώ εις την γῆν, για το οποίον αξίζει να δώσουμε τα πάντα και αυτήν την ζωή μας, είναι ἡ Ορθόδοξος Πίστη του Χριστού μας, τῶν Ἁγίων Αποστόλων, Μαρτύρων, Ιεραρχών, Οσίων, δικαίων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Βαδίστε, λοιπόν, στα ίχνη τους και πάψτε νὰ σκανδαλίζετε τον πιστό λαό οδηγώντας αυτόν εις την ανυπακοή και τον αποτειχισμόν. Δὲν ἀντέχει άλλο νὰ βλέπει την ισοπέδωση του Χριστού στην πράξη, με τις διάφορες θεότητες. Δεν αντέχει άλλο να βλέπει την ταπείνωση τῆς Ορθοδοξίας. Δὲν ἀντέχει άλλο να βλέπει να ταυτίζεστε με τις δυνάμεις του κόσμου, διότι αγαπήσατε «την δόξα των ανθρώπων μάλλον ἢπὲρ την δόξα του Θεού» (Ιωάννης 12,19). Τί κατάπτωσής! Αλήθεια, σεις οι «ποιμένες» σε ποιόν θεόν πιστεύετε; Τα έργα σας φανερώνουν ότι πιστεύετε στον θεό του Οικουμενισμού που δεν είναι άλλος παρά ο εχθρός του Χριστού, ο Αντίχριστος! Η μήπως δεν γνωρίζετε ότι ο Οικουμενισμός είναι παναίρεσις και οι υπηρετούντες αυτόν είναι αιρετικοί; Πως έχετε λοιπόν την απαίτηση υπακοής από το ποίμνιο, τη στιγμή που το οδηγείτε «στο στόμα του λύκου»;

To Ιερό Ευαγγέλιο μας συμβουλεύει να μένουμε μακριά από τους κακούς ποιμένες, διότι είναι «λύκοι άρπαγες» (Ματθ 7,15) Τα πιστά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, δεν πρόκειται ποτέ να δείξουν υπακοή στους ανάξιους ποιμένες του Οικουμενισμού. Θα μείνουν σταθεροί στην πίστη και θα αγωνισθούν σθεναρά κατά των θεοκάπηλων προδοτών της Ορθοδοξίας και των Πατερικών Παραδόσεων. Μετανοήσατε! Μη γίνεσθε αρνησίχρηστοι, αρνούμενοι το φρόνημα τῶν Ἁγίων Πατέρων οι οποίοι ποτέ δεν συνθηκολόγησαν με αιρετικούς και άρχοντας του κόσμου τούτου σε θέματα πίστεως,

αλλά υπέστησαν τρομερά βασανιστήρια, ακόμη και θάνατον. Ο Κύριος μας παρέδωσε ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, που ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως, και μόνον αυτή ή Εκκλησία του Χριστού έχει τη Χάρι να οδηγεί στη σωτηρία της ψυχής.

Καμία θρησκεία εκτός της Ορθοδόξου Χριστιανικής, και καμία Χριστιανική ομολογία δύναται να οδηγήσει στη σωτηρία. Αυτό διδάσκει το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο δυστυχώς σεις οι Οικουμενιστές με τα έργα σας το διαγράφετε. Σας παρακαλούμε! Μη γίνεσθε θεομπαίχτες! Μη παραπληροφορείτε το ποίμνιο του Χριστού! Μὴ συνεχίζετε να σκανδαλίζετε τον πιστό λαό. Το ποτήρι της υπομονής του ξεχείλισε. Φοβηθείτε το Θεό, πού σταυρώθηκε και για τη σωτηρία σας. Μετανοήσατε… Δεν είναι αργά.

Scroll Down for English Version


For us Orthodox Christians, our identity is the Orthodox Faith – not the “Orthodoxy of the priests,” or the Orthodoxy of Ecumenist Hierarchs… but the Orthodoxy of Christ, the Holy Apostles, the Prophets, and the Holy Fathers. This is Orthodoxy, for which we must all struggle, and if need be, even give our lives, as did the millions of martyrs who witnessed for the Faith.

10 Martyrs of CreteThe genuine Orthodox Christian is not drawn to Ecumenism, which accepts Roman Catholicism or Protestantism as true churches to whom we must show co-operation and love. Yes, we must love them, but we must love in Truth because Divine Love is always united with Truth. God sends the power of His Love when He is worshiped “in spirit and in truth.” (John 4:24) As Orthodox Christians we love everyone, and we desire that they come to know the Truth. This is what the “God of Love” teaches us. We do not hate anyone because of their heresy or infidelity to Christ, but we will also never love infidelity or heresy for the sake of any person, because that will alienate us from God.

Ecumenism tries to find common ground between the faith of Orthodoxy and heterodoxy, never considering the fundamental differences between the two. Ecumenism proclaims that there is salvation in all religions, thereby overturning the very foundation of the Christian faith and rejecting the teachings of Holy Scripture, which states, “It is by the name of Jesus Christ of Nazareth … Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.” (Acts 4:11-12)

Ecumenism even goes so far as to alter Orthodox worship. In Assisi, Orthodox Hierarchs participated in pan-religious events and joint prayers and eulogies with heterodox and even with non-Christians (Muslims and Jews). In Canberra, Australia, (6-3 General Assembly of the World Council of Churches), the Ecumenists even invited pagans and idol-worshippers to joint prayers to persuade the Orthodox conscience that deep down, a church is no different than a mosque in a person’s spirituality. How does this new belief not nullify our salvation in Christ and the power of the Holy Spirit? If humanity’s salvation and theosis are possible elsewhere, then what is the purpose of the Old Testament Prophecies, the Incarnation, the Crucifixion, the Resurrection, Pentecost, and the Church as the Body of Christ? Do these actions of the Ecumenists not demonstrate outright rejection of Christianity? Furthermore, in Geneva, the General Secretary of the WCC, Eugene Blake, invited the world’s religious leaders to a joint liturgy and prayer service at St. Peter’s Cathedral, where everyone prayed in their own language and according to their own confession of faith. The purpose of this was to unite everyone in common prayer to the same God, but not in truth.

All this is done in the interests of the New Age Movement, and not for “Truth in Christ,” or for unity “in Truth.”  And yet the Holy Gospel of Christ rejects as false such actions and pretexts.  When Ecumenists reject us, who uphold Holy Scripture, as fanatics and fundamentalists, they should realize that they not only scorn and reject the Holy Apostles and Saints of the Church, who we imitate, they even scorn and reject the Lord, Himself, who said. “will you also go away?” (John 6:67)

And yet, it is not only these betrayals which cause the flock to be divided, for there are too many others to be listed in this text. If our present-day hierarchs truly loved Christ the Saviour, they would act as did our Holy Fathers, by making sacrifices for the Orthodox Faith, rejecting Ecumenism, and vigorously opposing the idolatrous, blasphemous, and secular forces of this world. Such love demands a rebirth in Holy Orthodox Tradition, but also a unification of all Orthodox faithful through the Sacramental and Liturgical sharing of God’s uncreated Grace in the life of the Holy Orthodox Church.

Orthodox Icon Holy ChurchOrthodoxy’s presence in today’s world must first be Sacramental and Liturgical, a salvific way of life that is found only in the Orthodox Church, the only vessel that can carry us safely through every storm. It is only within this Church that one finds the greatest treasure – the experience of Divine Liturgy and all its worship. This infinite treasure encompasses and preserves the fulness of the Christian Faith, the Mind of God and His Laws as expressed by the Apostles and Holy Fathers, the lives of the Saints, and the meaning of our very existence. If there is anything of unlimited value in this world that is worthy of every sacrifice, even our very lives, it is the Orthodox Faith, which was given to us by Christ, fought for, preserved, and passed down to us by His Holy Apostles, Holy Fathers, Martyrs, Saints and every righteous man or woman of our Holy Orthodox Church.

Therefore, follow in their footsteps and stop scandalizing the Faithful by leading us towards disobedience, heresy, and spiritual failure.  We can no longer bear to watch the degradation and humiliation of Orthodoxy. We can no longer bear the belittling of Christ, the only true God, Whom you lower to the level of other false deities. Nor can we bear to see you consorting with the powers of this world, because you “love the praise of men more than the praise of God” (John 12:43).

What a great fall for you! In which god do you “shepherds” believe then? Your works show that you believe in the god of Ecumenism, who is none other than the enemy of Christ, the Antichrist, the god of the New Age. Do you not realize that Ecumenism is a pan-heresy that incorporates all other past and current heresies? How, therefore, can you expect obedience from your flock, when you are leading us to the “jaws of the wolf”? The Holy Gospel warns us to stay far away far from bad shepherds, for they are “ravenous wolves” (Matthew 7:15) The faithful members of the Orthodox Church of Christ, will never submit to the unworthy shepherds of Ecumenism. They will remain steadfast to the True Faith and will fight vigorously against the traitors of Orthodoxy and her Holy Traditions.

Repent, therefore! Don’t be obstinate in your denial of the phronema and mindset of the Holy Fathers, who never compromised the Faith with heretics and the rulers of this world. Instead, they preferred to endure torture and even death, to uphold The Truth. The Lord, Himself, gave us our Orthodox Church, which we confess in the Creed; and it is only this Church of Christ that has the Grace to lead us to salvation. No other religion or Christian denomination can do this because only Orthodoxy rightly teaches the Gospel of Christ, which you, Ecumenists, distort and undermine. Please stop deceiving the flock of Christ! Stop scandalizing the faithful! Our cup of patience has overflowed. Fear God, Who was also crucified for your salvation. Repent! … before it is too late.

The post The Scandal of Ecumenism – Greek and English appeared first on Orthodox Reflections.

The Scandal of Ecumenism – Greek and English