PhoneRescue là một công cụ giúp cứu dữ liệu lại từ bản backup trong trường hợp bạn làm mất iPhone, iPad của mình. Nó cũng hữu ích khi cần restore dữ liệu nào đó đã lỡ tay xóa mất trên điện thoại. Bản backup này có thể lấy từ trong máy tính của bạn hoặc từ iCloud, thậm chí là trực tiếp từ điện thoại luôn cũng được.

Ứng dụng có cả bản cho Mac lẫn Windows và hỗ trợ cứu những thứ như sau: danh bạ, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn, ghi chú thoại, lịch, nhắc nhở, ghi chú, hình ảnh và một số dữ liệu của các ứng dụng mà bạn đã cài vài iPhone, iPad.

phonerescue

PhoneRescue_v2.1.1

https://www.fshare.vn/file/8T7AIHIXU887

PhoneRescue_v3.1.1

https://www.fshare.vn/file/QI3LHBTXYSQ3

PhoneRescue_v3.2.1

https://www.fshare.vn/file/247DYH9KSY7U

PhoneRescue_v3.2.2

https://www.fshare.vn/file/W3FJ75TGJZ49

PhoneRescue_v3.2.3

https://www.fshare.vn/file/UQW4HSASVRX2

PhoneRescue_v3.3

https://www.fshare.vn/file/VUE58GD6IPRF

PhoneRescue_v3.4.0

https://www.fshare.vn/file/BWCRI2EI5X1Y

Cập nhật lần cuối:Friday, July 7, 2017

The post PhoneRescue – Ứng dụng cứu dữ liệu từ bản Backup iOS appeared first on Apps, Games, Tips for macOS.