Thời đại của “Password123” và “qwerty” đã qua rồi. Nói đúng hơn là, rất may là nó đã qua. Viêc xác thực một bước quá dễ để để bị hack. Vì vậy, mật khẩu không chỉ lỗi thời, trên thực tế nó còn tiềm ẩn một nguy cơ rất lớn.

Có thể bạn quan tâm: