Bài tập phần vẽ hình

Bài tập 1:

Hãy vẽ hình con rùa như hình dưới đây, trong đó hình ngũ giác lớn có kích thước cạnh là 50, hình ngũ giác nhỏ có kích thước cạnh là 25.

Vẽ hình con rùa

Bài tập 2:

Hãy vẽ hình hoa văn như hình dưới đây, cạnh có độ dài 50:

Hình ngôi sao lồng nhau

Bài tập 3:

Hãy vẽ hình bông hoa 8 cánh như sau:

Bông hoa 8 cánh

Bài tập 4:

Vẽ hình văn hoa như sau:

Văn hoa 1

Bài tập 5:

Văn hoa 2

Bài tập 6:

Văn hoa 3

Bài tập 7:

Văn hoa 4

Bài tập 8:

Ngôi sao xoắn ốc