viblo.asia

Tư tưởng Agile - Quy trình Scrum

1.Tổng quan Agile là một phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt để làm sao đưa sản phẩm đến tay người dùng càng nhanh càng tốt càng sớm càng tốt. Scrum là 1 dạng của mô hình Agile và là framework phổ biến nhất khi thực hiện mô hình Agile. Scrum là mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại. Những khoảng lặp cố định, thường kéo dài 1, 2 tuần được gọi là Sprint hoặc Iteration 2. Một số đặc tính của Scrum Tập trung vào...