viblo.asia viblo.asia

Kotlin Tutorial - 12 lý do bạn nên bắt đầu sử dụng Kotlin cho Android ngay hôm nay

Hôm nay tôi muốn nói về lý do tại sao tôi thấy rất thú vị khi học Kotlin. Ngay cả bây giờ, khi Kotlin là một ngôn ngữ chính thức để viết ứng dụng Android, bạn vẫn có thể thấy rằng chưa đủ lý do để bạn chuyển đổi. Java đã chứng tỏ được tầm ảnh hưởng trong suốt những năm từ khi nó xuất hiện, vậy tại sao bạn nên thay đổi? Đây là...

viblo.asia viblo.asia

Một số vấn đề với Kotlin Android Studio

Ở đây ta nói về những vấn đề hiện tại và những hạn chế khi sử dụng Kotlin với Android Studio 3.0. Để biết thêm các vấn đề chung trong bản stable release của Studio Studio, hãy xem trang Known Issues. Để báo cáo một vấn đề, hãy vào đây xem cách báo cáo lỗi. Không thể build project với Kotlin Error:Unable to find method...

viblo.asia viblo.asia

Android Architecture: MVP or MVVM or Something Else

I intent to write this post when Google has just released the new Android Nougat with a ton of cool stuff coming out. Since then, many things have also changed. Android architecture is one of them which we will discuss in this post right now. Which architecture have you been using ? Look back at the past! At the first time I came to Android world, I started to write my first project using android framework. Everything that I need to do...