viblo.asia viblo.asia

Khi nào sử dụng Shared Preferences hoặc SQLite trong Android ?

Tại sao chúng ta cần cơ sở dữ liệu? Mỗi khi bạn tương tác với ứng dụng và thay đổi một cái gì đó trong đó. bạn muốn lưu dữ liệu đó để bất cứ khi nào bạn mở ứng dụng vào lần tới, những thay đổi bạn đã thực hiện sẽ ở đó. Và, chỉ có thể bằng cách lưu những dữ liệu đó. Trong Android, chúng ta sử dụng SQLite database để lưu...

viblo.asia viblo.asia

Builder Pattern so với kotlin DSL

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo một đối tượng Student bằng cách sử dụng Builder pattern và sau đó chúng ta sẽ sử dụng các tính năng của Kotlin như chức năng mở rộng, lambdas, vv. Để chuyển đổi Builder pattern thành DSL và cuối cùng chúng ta sẽ xem cái nào tốt hơn cho việc tạo đối tượng và tại sao ? Builder Pattern Builder Pattern là mẫu Thiết kế...

viblo.asia viblo.asia

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 9: Flow (part 2 of 3)

1. Toán tử trong Flow Nếu bạn chưa biết Flow là gì, bạn có thể tham khảo phần 1 của bài viết này tại đây. Bài viết này, mình sẽ tập trung khai thác sức mạnh thật sự của Flow, đó là các toán tử (operators). Thời điểm viết bài này, mình đang sử dụng kotlin coroutine version 1.3.3. Vậy các bạn cần update tối thiểu đến version này để đảm bảo có...