viblo.asia viblo.asia

Bài 3. Viết rest-server cho project được xây dựng trên Cosmos SDK

Ở bài trước chúng ta đã code xong phần xử lý logic bên dưới, nhưng hiện tại user vẫn phải tương tác với hệ thống bằng command-line rất thủ công. Ở bài này chúng ta sẽ xây dựng phần rest-server để người dùng tương tác dễ hơn. 1. Các hàm xử lý request được gửi lên từ user bằng phương thức post Các bạn mở file x/nameservice/client/rest/tx.go lên...

viblo.asia viblo.asia

Bài 2. Mua bán sản phẩm đơn giản trên Cosmos

Ở bài trước mình đã giới thiệu qua về các khái niệm và thành phần chính của Cosmos SDK, bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để xây dựng hoàn chỉnh một luồng mua bán sản phẩm đơn giản để thông qua đó khi bạn muốn costumize theo ý của mình, bạn sẽ biết đầu từ đâu và làm như thế nào. 1. Chuẩn bị Chuẩn bị môi trường cần...