viblo.asia

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

I. Cách log bug hiệu quả Log bug là một công việc cơ bản, thường xuyên và vô cùng quan trọng của một kiểm thử viên (tester/QA) trong quá trình kiểm thử phần mềm. Khi log một bug, người kiểm thử cần đảm bảo người đọc có thể dễ dàng hiểu được vấn đề xảy ra, sau đó có thể xử lý bug nhanh chóng, tránh lãng...

software architecture

The importance of architecture when bug hunting

I had an assignment once at work to hunt down bugs in our current code, using the reports Crittercism SDK provides us. Apart from it being quite a nice SDK because of the “breadcrumbs” you can leave in the code which can tell you the story of what happened (in addition to the stack trace).But having the best SDK to track bugs and crashes cannot cover the fundamental issue of choosing the...