viblo.asia

Log bug gồm những thông tin gì

Trong phát triển phần mềm, bug là không tránh khỏi. Vậy khi nhìn thấy bug thì chúng ta cần log bug, nhưng log bug gồm những thông tin gì. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một bug gồm các thông tin gì nhé! Có rất nhiều công cụ để chúng ta log bug: redmine, backlog, jira,... chúng ta có thể tạo template log bug theo format chung để dễ quản lý, nhưng nhìn chung thì đều bao gồm các thông tin cơ bản sau: 1. Tracker/ticket type : phải được chọn là...

viblo.asia

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

I. Cách log bug hiệu quả Log bug là một công việc cơ bản, thường xuyên và vô cùng quan trọng của một kiểm thử viên (tester/QA) trong quá trình kiểm thử phần mềm. Khi log một bug, người kiểm thử cần đảm bảo người đọc có thể dễ dàng hiểu được vấn đề xảy ra, sau đó có thể xử lý bug nhanh chóng, tránh lãng phí thời gian để trao đổi, xác nhận lại với kiểm thử viên, tuy nhiên hiện nay vấn đề này lại ít được chú ý...

programmer group

Creating the Safest Public Chain: IOST launches Bug Bounty

At the end of November 2018, IOST officially launched the Developer Incentive Scheme. During this period, we received applications from developers all over the world for project development. The IOST Slack developer community grew steadily, with the number of people increasing by 362.5% in one month. Since the launch of the IOST Developer Incentive Scheme, the IOST Developer Community has closely cooperated with major projects such as node election and mainline, and officially launched “IOST Bug Bounty” today. We deeply...