viblo.asia

Clean Code - Chapter2: Meaningful Names

Use Intention-Revealing Names (Sử dụng tên bộc lộ mục đích) Có thể nói đơn giản là bộc lộ ý nghĩa qua tên gọi. Chọn một cái tên cần thời gian nhưng để nhớ nó còn tốn thời gian hơn nữa. Lưu tâm đến những cái tên bạn chọn và thay đổi chúng nếu bạn tìm thấy một thay thế tốt hơn. Tên là câu trả lời cho một câu hỏi lớn. Nó sẽ nói cho bạn biết tại sao nó tồn tại, nó dùng để làm gì, và nó sử dụng ra sao. Chọn tên để...

apiumhub.com

JBCNConf 2019 Highlights: Evolving a Clean Architecture

As you probably already know, last month, Apiumhub sponsored this year’s edition of the JBCNConf, and our development team had the pleasure attending the event and sharing knowledge with the Java community in Barcelona.   JBCNConf 2019 Highlights During JBCNConf 2019, the Apiumhub team was able to attend various talks on very different topics and the general feeling was that the conference revolved around the main sponsor, Red Hat, since they had several speakers who gave talks and workshops. This inspired me to do some proof of concept...

viblo.asia

Clean Code PHP (Part 1)

Giới thiệu Đây là những nguyên lý kỹ thuật phần mềm, được trích từ cuốn sách Clean Code của tác giả Robert C. Martin (thường gọi là Uncle Bob) rất thích hợp cho ngôn ngữ PHP. Tài liệu này không phải là sách hướng dẫn về phong cách viết code, mà là hướng dẫn cách làm thế nào để viết phần mềm dễ đọc, dễ sử dụng lại, và dễ cải tiến trong PHP. Bạn không cần phải tuân theo tất cả các nguyên tắc trong tài liệu này. Đây...