viblo.asia viblo.asia

Một Số Tips Hữu Ích Khi Làm Việc Với Laravel

Mở Đầu Laravel là một framework mã nguồn mở của PHP được biết đến bởi nhiều lập trình viên trong việc sử dụng để thiết kế các website. Trong quá trình làm việc, mình cũng tìm hiểu và đúc kết một số best practice mà chúng ta nên sử dụng trong dự án, giúp ứng dụng của chúng ta có performance tốt hơn và code clean hơn. Nên sử dụng local scope khi...

viblo.asia viblo.asia

exception and error handler

Giới thiệu Các bạn sẽ làm gì khi chương trình của mình gặp bug chứ, vâng nếu như bạn đang trong quá trình phát triển hoặc kiểm thử, thì các bạn sẽ muốn chương trình hiển thị lỗi để fix bug rồi. Nhưng nếu như chương trình đó bạn đã chạy và trả về cho người dùng sử dụng, để lộ bug như vậy thật sự kém chuyên nghiệp, và mang lại...

viblo.asia viblo.asia

Laravel: Migrations (3)

4. Column a. Creating Columns Các method trên Schema facade có thể được sử dụng để cập nhaantj các table hiện có. Giống như các method create, method table chấp nhận 2 đối số: tên table và Closure thể hiện Blueprint mà ta có thể sử dụng để thêm các cột vào table: Schema::table('users', function (Blueprint $table) { $table->string('email'); }); Available Column...

viblo.asia viblo.asia

Cách phân trang trong Laravel sử dụng yajra datatable khi số lượng bản ghi lớn

Các bạn cho mình hỏi cách để chia nhỏ dữ liệu trong yajra datatable để tải lên trình duyệt khi số lượng bản ghi lớn. Code Controller public function index() { if(request()->ajax()) { $item = Monhoc::select(['id','name'])->orderBy('id', 'desc'); return Datatables::of($item) ->addColumn('action', function($item){ $button = '<a href="monhoc/'. $item->id...

viblo.asia viblo.asia

Nhóm lửa họp bàn về Collections trong laravel

Mở Đầu: Chắc hẳn các bạn sử dụng laravel không còn quá xa lạ với các câu lệnh Product->all() hay Product->where('name', 'Vương Đại Chất')->get() các bạn cũng đã từng thắc mắc nó là gì đúng không ạ . Thực chất chúng là collection Collections là một tập hợp nhiều kết quả bởi Eloquent, mỗi collection đều là một instance từ...

viblo.asia viblo.asia

Laravel File Uploads - Overengineering?

Problem Upload file là một công việc thường gặp khi xây dựng các ứng dụng web nói chung. Các files ở đây có thể là các file ảnh, âm thanh,... Laravel cung cấp cho chúng ta File Storage component với mục đích trừu tượng hóa quá trình lưu và xử lý file, trong đó có các file được gửi lên từ phía người dùng. Tuy nhiên, để sử dụng component trên với từng...

viblo.asia viblo.asia

Làm sao để code Laravel cho chuẩn?(Phần 1)

Nguồn: alexeymezenin dịch và chém bởi Tuấn Dũng Nguyễn. If you like this article, please star the original repository: https://github.com/alexeymezenin/laravel-best-practices Đặt vấn đề Khi ta mới bắt đầu học code, việc ta quan tâm chỉ là code làm sao cho chạy được. Chấm hết đúng không nào, nhưng theo thời gian bạn không còn code một mình nữa, ở level cao hơn bạn...