tranngocthuy.com tranngocthuy.com

8 lỗi SEO ngay cả chuyên gia cũng có thể mắc

Có một ví von rằng SEO giống như là chơi trống, mọi người đều nghĩ rằng ai cũng có thể làm được. Thực tế, tất nhiên không giống những gì chúng ta nhìn thấy. Ngay cả những tay lão luyện cũng có thể phạm những lỗi sơ đẳng. Bởi vậy mà đôi khi cách tốt nhất để tiến lên phía trước là lùi lại với những giá trị căn bản mà bạn đã...