vuvangiap.com vuvangiap.com

Cài đặt và cấu hình custombuild 2.0 cho DirectAdmin

Nếu bạn làm việc nhiều với DirectAdmin chắc bạn không lạ gì với custombuild. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cài đặt, nâng cấp và các thông số cấu hình trên custombuild 2.0.Cài đặt custombuild 2.0 cd /usr/local/directadmin wget –O  custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz tar xvzf custombuild.tar.gz cd...