kipalog.com kipalog.com

JavaScript Closure Compiler

Closure Compiler Mình đang chạy project sử dụng Sails.js + Redux + Requirejs. Khi build production sử dụng tools r.js để Optimize source. Chức năng này hơi bị bá đạo, nén từ 3MB -> 200Kb. Thắc mắc và lần mò thì trong r.js có sử Closure Compiler của Google (https://developers.google.com/closure/compiler/), dùng để tối ưu hóa code bằng cách parse Javascript, analyzes, loại...

kipalog.com kipalog.com

Git - Cách xóa nhanh tất cả các branch cũ đã merge vào branch master

Nếu bạn có rất nhiều branch trên repo, mỗi branch phát triển 1 chức năng của dự án. Trong số chúng có nhiều branch đã hoàn thành, và đã được merge vào branch chính (master) chẳng hạn, mình gọi các branch này là branch cũ. Vậy branch cũ không còn phải code nữa, chúng ta chỉ cần tìm đến và xóa đi cho repo sạch đẹp là được. Nhưng mình thì hơi lười,...