express magazine

Gigan JSC - Cách lấy hóa đơn từ quảng cáo Google, Facebook

CÁCH LẤY HÓA ĐƠN TỪ QUẢNG CÁO GOOGLE, FACEBOOK. Rất nhiều Startup Việt Nam và cả doanh nghiệp lớn gặp phải lúng túng trong việc hợp thức hóa chi phí quảng cáo Google và Facebook vào báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Và nếu không hợp thức hóa được chi phí này sẽ là một thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp vì gặp phải các vấn đề cân đối đầu...

express magazine

Lấy được product ID từ commerce Promotion trong Drupal 8

Trong bài viết này mình sẽ chỉ cho bạn cách lấy product ID từ Promotion Entity. Bài viết này áp dụng trên CMS Drupal 8 >> Hướng dẫn in ra câu truy vấn SQL queries để debugging trong Drupal 8 >> Hướng dẫn tạo Pager trong Drupal 8 không cần DB_SELECT() và PAGERDEFAULT Load the promotions $promotions =...