hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Đa ngôn ngữ (Internationalization) trong Servlet

Trước khi vào bài, chúng tôi giải thích 3 khái niệm quan trọng: Internationalization (i18n): Nghĩa là kích hoạt một trang có khả năng cung cấp nhiều phiên bản với các ngôn ngữ khác nhau. Localization (l10n): Nghĩa là thêm Resources tới một Website để thích nghi với một khu vực địa lý hoặc miền văn hóa cụ thể. locale: Đây là một khu vực địa lý hoặc văn...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Number toExponential() trong JavaScript

Định nghĩa Number toExponential() Number toExponential() trong JavaScript trả về một chuỗi biểu diễn đối tượng Number trong dạng số mũ. Cú pháp Number toExponential() trong JavaScript Cú pháp của nó như sau: number.toExponential( [fractionDigits] ) Chi tiết về tham số fractionDigits − Một integer xác định số chữ số sau dấu chấm thập phân. Mặc định là số chữ số...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Date setYear() trong JavaScript

Định nghĩa Date setYear() trong JavaScript Phương thức date setYear() trong Javascript Thiết lập năm cho ngày đã cho theo Local time. Bạn dùng setFullYear để thay thế. Cú pháp Date setYear() trong JavaScript Cú pháp của nó như sau: Date.setYear(yearValue) Ghi chú − Các tham số trong dấu ngoặc đơn luôn là tùy ý. Chi tiết về tham số yearValue − Một giá trị integer. Ví dụ...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Java là gì?

Java là gì? Java là một Ngôn ngữ lập trình và là một Platform. Ngôn ngữ lập trình: Java là một ngôn ngữ lập trình có tính bảo mật cao, hướng đối tượng, bậc cao và mạnh mẽ. Platform: Bất cứ môi trường phần cứng hoặc phần mền nào mà trong đó một chương trình chạy, thì được biết đến như là một Platform. Với môi trường runtime riêng cho...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Tài liệu HTML tham khảo

Dưới đây là các tài liệu hữu ích về HTML. Bạn nên tham khảo chúng để nâng cao kiến thức của mình và hiểu các vấn đề trong loạt bài hướng dẫn này. Các Website về Công nghệ HTML Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này. HTML 4.01 Specification - Trang web chính thức về định cấu hình HTML 4.01. HTML5 - Các...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Fetch API là gì?

Việc gửi và nhận requesst bằng js sẽ dễ dàng và đơn giản hơn với một API. Fetch API là là 1 API đơn giản như thế . Định nghĩa Fetch API là gì? Fetch API là một API đơn giản cho việc gửi và nhận requesst bằng js. Fetch giúp cho việc thực hiện các yêu cầu web và xử lý phản hồi dễ dàng hơn so với XMLHttpRequest cũ. Bạn có thể kiểm tra trình duyệt...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

In trang trong JavaScript

Nhiều khi bạn sẽ thích đặt một nút trên trang web của bạn để in nội dung trang đó thông qua một máy in. JavaScript giúp bạn thực hiện chức năng này bởi sử dụng hàm print của đối tượng window. In trang trong JavaScript sử dụng Print Hàm window.print() trong JavaScript in trang hiện tại khi được thực thi. Bạn có thể gọi hàm này trực tiếp bởi sử dụng...