viblo.asia

Sử dụng protocol để quản lý cấu hình ứng dụng.

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cách khác để quản lý cấu hình ứng dụng. Trước đây mình đã từng viết một bài giới thiệu các cách thông thường để cài đặt cấu hình ứng dụng. Các bạn có thể tham khảo tại đây. Hôm nay sẽ là một cách thức khác theo mình thì nó khá hay để các bạn quản lý cấu hình. Đó là cách sử dụng protocol. Về định nghĩa thì theo Apple có nói thế này: A protocol defines a blueprint of...