viblo.asia viblo.asia

Opaque Return Types trong Swift

Opaque Return Types là một tính năng mới được phát hành trong Swift 5.1 bởi Apple. Nó có thể được sử dụng để return some value cho method / function và property mà không tiết lộ cụ thể type của giá trị cho người gọi nó. Return type sẽ là some của một protocol. Sử dụng phương pháp này thì module không cần công khai return type và nội dung của method, nó chỉ...

trainghiemso.vn trainghiemso.vn

Apple khoá sign iOS 13.4.1 sau khi phát hành iOS 13.5

Sau khi phát hành iOS 13.5 vào tuần trước, Apple đã chính thức khoá sign iOS 13.4.1 và iPadOS 13.4.1. Điều này có nghĩa là không còn có thể hạ cấp iPhone hoặc iPad của bạn chạy iOS 13.5 xuống 13.4.1 trừ khi có SHSH Blobs. Lần khoá sign này có vẻ khá im ắng khi mà công cụ jailbreak mới nhất hiện nay đã jailbreak được cả iOS 13.5, nghĩa là không có lý do gì...

tech.just-eat.com tech.just-eat.com

Lessons learned implementing Sign in with Apple on iOS

At WWDC 2019, Sign in with Apple was introduced as a new way for apps to authenticate users with their Apple ID in a few steps. Following the App Store Guidelines, this new feature is a requirement for all apps that support social logins (with some exceptions). At Just Eat we didn’t see Sign in with Apple as a required feature we needed to implement. Instead, we took it as an opportunity to provide a more secure and easy way to log...