viblo.asia viblo.asia

5 Swift Extension giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn

Đây là bài dịch từ trang medium.com, mời các bạn xem bài gốc tại đây: https://medium.com/flawless-app-stories/5-swift-extensions-to-make-your-life-easier-1accb384cbac Cảm ơn bạn đã ghé qua. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn năm Swift extensions mà tôi dùng trong hầu hết các dự án iOS của mình. 1. Thêm padding cho UIButton Tôi thường thấy mình phải thêm một số...

viblo.asia viblo.asia

Building ViewModels with Combine framework

ViewModels là gì? ViewModel is a layer between your view and data. ViewModels usually fetch the data using service objects, format it, and provide a formatted version to your view. Nó chính là tầng giữa của view và data. Nó được sử dụng để lấy dữ liệu bằng các service, định dạng dữ liệu và cung cấp cho view. Gần đầy Apple có vẻ như đang chuyển dần sang MVVM. Thực tế tôi...