itzone.com.vn itzone.com.vn

Các đoạn biểu thức chính quy mà lập trình viên hay sử dụng

Như ở bài viết trước mình đã giới thiệu một số khái niệm về regex cơ bản. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu một vài trường hợp sử dụng regex trong thực tế.1. Kiểm tra Email^[a-z][a-z0-9_.]{5,32}@[a-z0-9]{2,}(.[a-z0-9]{2,4}){1,2}$Kiểm tra email có chính xác không là 1 điều vô cùng quan trong trong lập trình nhằm xác thực tài khoản của người dùng.2....