helpex.vn helpex.vn

Cách liên kết lưới UI Kendo với API GraphQL

Đến bây giờ bạn gần như chắc chắn đã nghe nói về GraphQL , ngôn ngữ truy vấn thời gian chạy cho API. Với sự phổ biến ngày càng tăng nhanh, nó đang trở thành một tiêu chuẩn ngày càng được áp dụng để phát triển API. Điều này đã tạo ra nhu cầu cho các khuôn khổ và các công cụ giao diện người dùng có thể dễ dàng tiêu thụ dữ liệu từ...