helpex.vn helpex.vn

Suy nghĩ của nhà phát triển truyền giáo về góc 2

Trở lại vào tháng 12, Google cuối cùng đã phát hành phiên bản beta của Angular 2 , mang lại sự cải thiện hiệu suất thông qua biên dịch ngoại tuyến, kết xuất trước và xem bộ nhớ đệm. Hôm trước tôi đã nói chuyện với TJ Van Toll, một nhà truyền giáo phát triển với Telerik / Progress Software để chia sẻ suy nghĩ của anh ấy về bản phát hành mới....