kipalog.com

Cấu trúc của MPD MPEG-DASH

MPEG-DASH Media Presentation Description (MPD) là dạng XML document chứa thông tin về các phân đoạn media, các mối quan hệ và thông tin cần thiết để chọn giữa chúng và các siêu dữ liệu khác có thể được client cần. Bài post này mô tả các phần quan trọng nhất của MPD, bắt đầu từ top-level (Period) và đến bottom level (Segment). Period Period nằm trong top-level của MPD cấp cao nhất, mô tả phần nội dung với thời gian bắt đầu và thời lượng...

kipalog.com

Xây dựng ứng dụng web tạo tài liệu api có kèm mock api với swagger-node

1. Mục tiêu đối với ứng dụng: Tạo và cập nhật được nội dung các api (api editor). Share được tài liệu api cho team member (api docs). Có mock api giúp developer và tester được trực quan và dễ dàng khi sử dụng api, developer có thể sử dụng tạm mock api luôn nếu api thật chưa có sẵn. 2. Cài đặt môi trường và ứng dụng: Cài đặt node và npm. Cài đặt node swagger: $ npm install -g swagger Tạo ứng dụng: $ swagger project create hello-api Edit...

kipalog.com

How to Create Events and Observer in Magento 2

In this example we will should you How to create a event in Magento 2, we only catch the event to show the word Magetop - Event on the frontend so we should create an events.xml file in etc/frontend folder. Overview of creating events in Magento 2 Step 1: Dispatch event Step 2: Create a event file: events.xml Step 3: Create Observer class Step 4: Flush cache and check the result Understand Catching and handling a event Magento use area definition to manage the store. We will have a frontend area and admin area. With the configuration...

kipalog.com

Ghi chép về Logstash (P2): Logstash Configuration

1. Cấu trúc file config Trong phần 1 của series, chúng ta có nhắc đến file logstash.conf. Đây là một file config của Logstash. File này sẽ gồm 3 phân đoạn input, filter và output tương ứng với 3 stage của pipeline: # This is a comment. You should use comments to describe # parts of your configuration. input { ... } filter { ... } output { ... } Mỗi một phân đoạn sẽ có cấu hình của một hoặc nhiều plugin. 2. Sử dụng biến môi trường Có 2 cú pháp để...

kipalog.com

PROXY SERVER – SQUID

Giới thiệu Khái niệm: Một Proxy Server, giống như firewall, được thiết kế để bảo vệ tài nguyên trong các mạng cục bộ khi kết nối các mạng khác như mạng internet. Chúng ta cũng khó phân biệt sự khác nhau giữa Proxy Server và Firewall. Mục đích sử dụng Proxy: – Lướt web nhanh hơn (do proxy có sử dụng cache đệm) – Có thể lợi dụng proxy để vào 1 số web mà ISP của bạn không cho vào. (vượt tường lửa – Firewall) – Lướt web an toàn...