kipalog.com kipalog.com

Thay thế flexbox trong React Native

Chú ý: Bài viết phù hợp với các bạn đã biết về React Native. Bài viết dựa trên kinh nghiệm còn hạn chế của bản thân, có cách nào giải quyến vấn đề hay hơn xin các bạn góp ý. Trong thực tế, tôi đã không dùng flexbox trong React Native. Vậy thì tại sao Bối cảnh Về cách dùng flexbox thì theo tôi tài liệu chính thống giải thích khó hiểu hơn...

kipalog.com kipalog.com

So sánh 2 package phổ biến khi sử dụng webrtc: peerjs và simple-peer

Mở đầu Chú ý: bài viết yêu cầu người đọc phải có hiểu biết cơ bản về WebRTC (Web Real-Time Communication). số liệu trong bài viết là tại thời điểm viết bài. Khi sử dụng webrtc, để tránh những phiền hà và dễ sử dụng, người ta tạo ra những package bao bên ngoài những API native webrtc của trình duyệt. Vậy tại sao lại chỉ có peerjs vs...