viblo.asia viblo.asia

Tìm hiểu về package laravel responsecache

Khi xây dựng các ứng dụng web thì thì khái niệm về cache được nhắc đến khá phổ biến. Chúng ta có cache lại kết quả của các câu truy vấn (queries) để trả về kết quả nhanh hơn. Có 3 ưu điểm của Web Caching là: Giảm tải băng thông. Giảm gánh nặng cho server. Giảm sự tiềm ẩn. Web cache được đặt giữa các Web Servers (hoặc các servers chính) và...