viblo.asia

Giới thiệu về MailHog

Có rất nhiều vấn đề nhạy cảm có thể xảy ra khi làm việc với mail. Việc nhầm lẫn sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng, làm giảm hoặc mất niềm tin từ khách hàng, phải chịu khoản đền bù lớn Gửi nhầm mail có nội dung cá nhân thật cho một email (có tồn tại) Gửi nhầm email cho user của toàn hệ thống Gửi email test đến những email (có tồn tại nhưng người tạo mail test không xác định được). Như vậy khi developer phát triển...

tecadmin.net

How to Install Sendmail on Debian 9 (Stretch)

Sendmail is a MTA (Mail Transfer Agent) server used for transferring email from between different hosts. Sendmail uses SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) protocol. Most of the system administrators preferred to use Sendmail server as MTA than other MTAs. This tutorial helps you to Install Sendmail on Debian 9 (Stretch) Linux system. 1. Install Sendmail If you don’t have installed Sendmail using the following command to install Sendmail with other required packages using the apt package manager. sudo apt update sudo apt install sendmail...

tecadmin.net

How to Install Sendmail on Fedora 29/28/27

Sendmail is a general purpose email routing facility used for email transport over the Internet. It includes SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) for the mail-transfer and email delivery. Most of the system administrators preferred to use Sendmail server as MTA than other MTAs. You can also use Sendmail server to send the email via external SMTP servers like Gmail, Amazon SES, MailChimp etc. 1. Install Sendmail If you don’t have installed Sendmail using the following command to install Sendmail with other required packages using yum package...

viblo.asia

Laravel Mail: Học tỏ tình phong cách Dev

Để giúp đỡ 500 anh em không tìm được "gấu" nhờ fulltext-search, mình đã viết bài viết này với mục đích giúp anh em có thể tỏ tình với crush thành công . Cùng mình tìm hiểu nhé. Truyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai thầm yêu một cô gái. Chàng đã đem tất cả tâm tình của mình viết vào một bức thư và nhờ chú bồ câu gửi bức thư cho cô gái mà anh yêu mến... Ngày buồn tháng nhớ năm thương... Bên anh...

tecadmin.net

How to Transfer Mailboxes Between IMAP Servers with Imapsync

What is Imapsync? Imapsync is an IMAP transfer tool used for transferring mailboxes and emails from one IMAP server to another IMAP server. Imapsync application is a command line tool that allows incremental and recursive IMAP transfers from one mailbox to another, both anywhere on the internet or in your local area network. Installation of Imapsync Imapsync tools is vailable for various plateform. Use one the the following tutorial as per your operating system. Install and Use Imapsync on Ubuntu & Debian ‎ Install and Use Imapsync...

tecadmin.net

How to Install and Use Imapsync on Ubuntu & Debian

Imapsync is an IMAP transfer tool used for copying emails from one IMAP server to another IMAP server. This article will help you to install imapsync on Ubuntu, Debian, and LinuxMint systems and transfer all your Mailboxes and emails between two IMAP servers. Read this => How To Install Postfix Mail Server on Ubuntu Step 1 – Install Prerequisites Let’s start with the installation of required packages for imapsync. Here are a long list of Perl libraries and other packages to install on your system. $ sudo apt-get install git rcs make...

tecadmin.net

How to Install and Use Imapsync on CentOS & Fedora

Imapsync is an IMAP transfer tool used for copying emails from one IMAP server to another IMAP server. This article will help you to install imapsync on Ubuntu, Debian, and LinuxMint systems and transfer all your Mailboxes and emails between two IMAP servers. Read this => How To Install Postfix Mail Server on Ubuntu Step 1 – Install Imapsync Imapsync package is available under EPEL package repository. First make sure you have added EPEL on your system or install it first. $ sudo yum install epel-release Now, install imapsync package...

murze.be

An artisan command to easily test mailables

Most of the Laravel apps we create at Spatie will send mails. This can be a password reset mail, a welcome mail after registration, an order confirmation mail, … One of the things we do is styling such mails so it has the same look and feel as the site it was sent from. When testing such mails our designers had to request a password reset or go through the entire checkout flow just to receive such an order confirmation mail. To make that testing process a lot easier we’ve created a package called laravel-mailable-test. This package...

viblo.asia

Laravel và những điều cần biết - phần 2

Giới thiệu Tiếp theo loạt bài viết về Laravel. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu: Mail Schedule Nội dung 1. Mail Laravel cũng cấp một API với trình điều khiển cho SMTP, Mailgun, SparkPost, Amazon SES, sendmail giúp việc gửi mail nhanh chóng và dễ dàng hơn. Chuẩn bị Để có thể gửi được mail bạn cần cài thêm package guzzlehttp/guzzle composer require guzzlehttp/guzzle Config Tiếp theo cần quan cấu hình các tham số cho quá trình gửi mail Tất cả cấu hình và...