helpex.vn

5 chiến lược bảo mật hiện đại cho các thiết bị IoT

Hơn nửa thập kỷ trước, Gordon Moore, người đồng sáng lập Intel, đã xuất bản một bài báo dự đoán tốc độ của cuộc cách mạng kỹ thuật số. Định luật Moore tuyên bố rằng khả năng tính toán sẽ tăng sức mạnh theo cấp số nhân theo thời gian trong khi giảm chi phí tương đối. Cùng với rất nhiều công việc mà...

helpex.vn

Điều gì làm cho bảo mật IoT rất khó khăn?

Tôi đã đi đến cuộc gặp gỡ Internet of Things (IoT) đầu tiên ở Thành phố New York năm năm trước khi thuật ngữ chuyển đổi kỹ thuật số nghén nghén, bắt đầu trở thành cụm từ buzz và các thiết bị IoT xuất hiện ở khắp mọi nơi. Đó là lúc tôi nhận ra tác động của tất cả những thứ mà những người kết nối...

helpex.vn

Lưu trữ dữ liệu mật khẩu an toàn với Node.js và Bcrypt [Video]

Khi phát triển một ứng dụng web thường cần lưu trữ dữ liệu mật khẩu trong cơ sở dữ liệu của bạn. Ví dụ: nếu bạn có người dùng và bạn không muốn sử dụng OpenID hoặc tương tự để quản lý tài khoản thì sao? Khi lưu trữ dữ liệu mật khẩu, cho dù bạn nghĩ rằng máy chủ của mình có khả năng chống...

helpex.vn

Cách tạo nút hiển thị mật khẩu

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ có một cái nhìn nhanh về cách bạn có thể tạo nút hiển thị mật khẩu trên biểu mẫu đăng ký hoặc đăng nhập của mình. Khi bạn đang tạo một biểu mẫu đăng ký, cách tốt nhất là có biểu mẫu này càng nhỏ càng tốt, với một trong các trường biểu mẫu được sử dụng cho mật...