viblo.asia viblo.asia

Simple Rules to make your code Cleaner (Part 1)

Lấy lại tinh thần một chút sau vụ bị Topdev copy và cắn xét nội dung bài viết trước về Một số Design Principles trong lập trình mà bạn nên biết, hy vọng bài này sẽ không bị rơi vào tình trạng tương tự Dù sao cũng vẫn phải cố gắng để có thể hoàn thành được Viblo May Fest Trong bài viết này, mình sẽ đề cập đến một khía cạnh nhỏ thôi,...