viblo.asia viblo.asia

Các đoạn biểu thức chính quy mà lập trình viên hay sử dụng

Như ở bài viết trước mình đã giới thiệu một số khái niệm về regex cơ bản. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu một vài trường hợp sử dụng regex trong thực tế. 1. Kiểm tra Email ^[a-z][a-z0-9_\.]{5,32}@[a-z0-9]{2,}(\.[a-z0-9]{2,4}){1,2}$ Kiểm tra email có chính xác không là 1 điều vô cùng quan trong trong lập trình nhằm xác thực tài khoản của người...

viblo.asia viblo.asia

Wget trong Linux

Giới thiệu Wget được phát triển bởi GNU hỗ trợ bạn tải nội dung của một trang web hay tải các file. Nó có thể tải thông qua FTP, SFTP, HTTP, và HTTPS, nó có thể dùng trên bất cứ nền tảng nào như Linux, Windows, MacOS. Cài đặt Nếu bạn chưa có wget hãy tiến hành cài đặt nó bằng lệnh: sudo apt install wget Kiểm tra xem version hay việc cài đặt đã...

viblo.asia viblo.asia

Simple Rules to make your code Cleaner (Part 1)

Lấy lại tinh thần một chút sau vụ bị Topdev copy và cắn xét nội dung bài viết trước về Một số Design Principles trong lập trình mà bạn nên biết, hy vọng bài này sẽ không bị rơi vào tình trạng tương tự Dù sao cũng vẫn phải cố gắng để có thể hoàn thành được Viblo May Fest Trong bài viết này, mình sẽ đề cập đến một khía cạnh nhỏ thôi,...