analyticsindiamag.com analyticsindiamag.com

Microsoft Introduces First Bimodal Pre-Trained Model for Natural Language Generation

Over these few years, large pre-trained models such as BERT, ELMo, XLNet, among others, have brought significant improvements on almost every natural language processing (NLP) tasks in organisations. Microsoft has been doing a lot of research around natural language processing (NLP) and natural language understanding (NLU) for a few years now. The Natural Language Processing group at Microsoft focuses on developing efficient algorithms...

techinsight.com.vn techinsight.com.vn

Trưởng đội ngũ AI và nghiên cứu tại Microsoft quyết định rời công ty

Theo Microsoft, Harry Shum, người quản lý việc nghiên cứu và lĩnh vực AI tại gã khổng lồ phần mềm này, sẽ rời công ty vào Tháng 2. Giám đốc công nghệ Kevin Scott sẽ thay thế vị trí của Shum ngay sau đó. Shum là một nhân viên kỳ cựu tại Microsoft với thâm niên làm việc lên tới 23 năm. Ông có bằng Tiến sĩ trong ngành robot học, làm việc trong ban...

Watch out Google Duplex, Microsoft also has a chatty AI

Not content with being outdone by Google’s impressive (yet creepy) Duplex demo, Microsoft has shown it also has an AI capable of making human-like phone calls. The company first launched its XiaoIce project back in August 2017. In April, Microsoft said it had achieved full duplexing — the ability to speak and listen at the same time, similar to humans. Microsoft’s announcement was made before Google’s demonstration earlier this...