github

Mithril Starter Kit — A boilerplate Mithril application using ES6, Babel, Webpack 4, Sass/SCSS, Webpack dev server hot reload and eslint

dhinesh03/mithril-starter-kit Mithril Starter Kit — A boilerplate Mithril application using ES6, Babel, Webpack 4, Sass/SCSS, Webpack dev server hot reload and eslint Users starred: 50Users forked: 12Users watching: 50Updated at: 2020-01-28 09:28:31 Mithril Starter Kit A boilerplate Mithril application using ES6, Babel, Webpack 4, Sass/SCSS, Webpack dev server hot reload and eslint How to use By using degit npx degit...

github

THREE.js, Mithril.js, TypeScript starter project

spacejack/three-mithril-ts THREE.js, Mithril.js, TypeScript starter project Users starred: 20Users forked: 4Users watching: 20Updated at: 2019-10-21 22:45:53 THREE / Mithril / Typescript starter project This is a somewhat opinionated, but hopefully open-ended starter project for web apps that have some combination of a canvas-based 3D scene and a DOM-based UI. Online Demo It leans heavily on THREE.js for 3D graphics and...

kipalog.com kipalog.com

Làm quen với MithrilJS - Phần 2

Tiếp tục loạt bài thú vị về framework không ai xài Các hooks trong vòng đời của vnode và component Trong bài viết trước mình đã nói sơ về vnode, là cách thức mithril xây dựng cây DOM trong trang. Bạn dùng hàm m(selector, attributes, children) để tạo ra vnode. // <h1 class="title" id="123">Hello World</h1> m('h1.title', { id: 123 }, 'Hello World') Trong khi đó,...

An
A An
6 min read
kipalog.com kipalog.com

Làm quen với MithrilJS - Phần 1

Bài viết gốc được đăng ở Ê-ku, có sửa lại xíu cho phù hợp. Mithril là gì? Mithril là một JavaScript framework gọn nhẹ nhưng rất mạnh mẽ, được dùng để xây dựng các ứng dụng web một trang (Single Page Applications - SPA). Mithril được viết hoàn toàn bằng ES5, hỗ trợ xây dựng giao diện với virtual DOM, cung cấp một hệ thống routing và một số...

An
A An
12 min read