helpex.vn helpex.vn

Hồ dữ liệu: Nuốt phải quản lý [Video]

Phương pháp cổ điển để nhập dữ liệu trong Hadoop phụ thuộc vào một số công nghệ khác nhau, mỗi công nghệ có các vấn đề về cấu hình và tỷ lệ riêng. Những công nghệ này đòi hỏi chuyên môn để nhập chính xác dữ liệu và đảm bảo việc nhập dữ liệu đáp ứng SLA của tổ chức. Video dưới đây cho thấy sự thay đổi giữa các nguồn...

helpex.vn helpex.vn

Clo cho đầm lầy dữ liệu của bạn: Bốn lĩnh vực chính cho tự động hóa

Có lẽ chúng ta đang nói nhiều hơn về algaecide và không phải clo, nhưng về mặt vi sinh, một hồ dữ liệu thường trở nên khá nhiều mây và vô tổ chức ngay sau khi được mở để sử dụng. Lời hứa về lược đồ đọc của Hadoop thu hút nhiều người nhưng thường kết thúc việc đánh giá lại các nguyên tắc của một người liên quan đến quản lý...