nhatkyhoctap

Sử dụng interface IDispose trong C#

Sử dụng hàm Dispose chủ yếu để giải phóng các tài nguyên không được kiểm soát. Ngoài ra, hàm này còn được dùng để xóa phần tử trong 1 tập hợp hoặc làm cờ để báo rằng hàm Dispose() đã được gọi.Gọi hàm DisposeGọi hàm Dispose thủ côngclass Program{ static void Main(string[] args) { var disp = new DisposableDemoClass(); disp.Dispose(); }}class DisposableDemoClass...

nhatkyhoctap

Tìm hiểu về Cancellation trong C# và những điều bạn cần biết

Cancellation token là gì? Cơ chế Task trong C# là 1 tính năng mạnh mẽ trong lập trình Parallel và Concurrent. Vấn đề đặt ra nếu bạn thực hiện đa luồng, thì làm sao để hủy bỏ những những hàm bất đồng. Tại sao chúng ta cần kiểm soát Task? Một trong những lý do là yêu cầu về mặt logic hoặc thuật toán, bên cạnh đó là những luồng không thể kiểm...

nhatkyhoctap

Sử dụng Gulp trong Visual Studio

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cơ bản công cụ Gulp trong môi trường command line và trong Visual Studio. Mình tình cơ biết Gulp khi xem framework SimplcommerceGulp là gì?Gulp là một công cụ giúp bạn tự động hóa nhiều task (nhiệm vụ) trong quá trình phát triển web.Có rất nhiều tác vụ khi build 1 website: Minify js, css, copy file, xóa...

nhatkyhoctap

Làm quen với Bootstrap với Visual Studio Code

Bạn muốn tìm 1 editor miễn phí, để có thể viết code html, js, css nhanh chóng, vừa có thể debug và chạy trực tiếp. Có rất nhiều tool editor miễn phí lần tính phí, nhưng theo cá nhân mình, mình thấy tool Visual Studio Code là công cụ nhẹ nhàng, mạnh mẽ, và có rất nhiều extension (tiện ích) hỗ trợ. Và quan trọng nhất là Visual Studio Code chạy được trên...