viblo.asia viblo.asia

Đã đến lúc chuyển từ @nuxtjs/dotenv sang runtime config

Nếu dự án hiện tại hoặc dự án sắp tới của bạn sử dụng Nuxt với version lớn hơn v2.13 thì có lẽ bạn nên bắt đầu chuyển sang sử dụng runtime config mới của Nuxt thay vì sử dụng module @nuxtjs/dotenv đấy. What are environment variables Đầu tiên có lẽ cũng cần phải giới thiệu sơ qua về biến môi trường. Trong các ứng dụng front end, chúng ta...

viblo.asia viblo.asia

Cài đặt AMP cho dự án Nuxtjs

Lần trước mình đã có 1 bài tương tự thế này nhưng chúng ta sẽ phải tự code, hôm nay cũng với mục đích như thế nhưng chúng ta sử dụng module được build cho nuxt, để xem có đơn giản hơn không. À nếu bạn chưa biết Nuxtjs hoặc AMP là gì thì có thể search trên Viblo nha, tài liệu nhiều vô kể Demo https://codesandbox.io/s/github/nuxt-community/amp-module/ Cài...

viblo.asia viblo.asia

Sử dụng i18n trong NuxtJS

Trong bài viết này sẽ sử dụng Vue-i18n để xây dựng ứng dụng đa ngôn ngữ với NuxtJS Cài đặt Bài viết này sẽ bỏ qua phần xây dựng ứng dụng với Nuxt. Giả sử mình đã có một project sử dụng Nuxt rồi, việc đầu tiên mình cần làm là cài Vue-i18n với npm hoặc yarn npm install Vue-i18n yarn add Vue-i18n Tích hợp i18n vào trong ứng dụng State Sử dụng...

viblo.asia viblo.asia

Vue Router có hỗ trợ nested query string objects?

Chắc không cần nói nhiều các bạn cũng đã biết về module vue-router, một thư viện router official dành cho Vue. Với Vue-router bạn có thể dễ dàng tạo ra một thẻ liên kết đến trang khác dễ dàng thông qua một built-in component `<router-link>. Ví dụ: <router-link to="{name: 'Home', query: { q: 'viblo' }}">Home<router-link> Vue-router sẽ compile component trên thành...