github

A PHP library to read and write feeds in JSONFeed, RSS or Atom format

alexdebril/feed-io A PHP library to read and write feeds in JSONFeed, RSS or Atom format Users starred: 175Users forked: 37Users watching: 13Updated at: 2020-06-03 16:40:22 feed-io feed-io is a PHP library built to consume and serve news feeds. It features: JSONFeed / Atom / RSS read and write support Feeds auto-discovery through HTML headers a Command line interface to discover and read feeds Multiple feeds...

github

Flexible site management system Flexi CMS

artemmelnik/flexicms Flexible site management system Flexi CMS Users starred: 61Users forked: 33Users watching: 18Updated at: 2020-05-21 02:45:43 HMVC FlexiCMS HMVC Flexible site management system Installation We clone the repository. Extract the files to the root directory of the site. Create a database and import into it dump flexicms.sql In the files (/config/database.php) we specify the connection parameters. git...

phambinh.net phambinh.net

Code PHP theo chuẩn PSR-12

1. Tổng quan PSR-2 được ra đời vào năm 2012, nhưng kể từ đó tới nay PHP đã bổ sung thêm nhiều cú pháp mới, vì vậy mà PSR-12 ra đời như một cách để mở rộng cho PSR-2 về các cú pháp mới của PHP. Cụ thể PSR-12 là quy ước mở rộng, kế thừa và thay thế cho PSR-2. 2. Các quy tắc cơ bản 2.1 Cú pháp cơ bản Trước tiên, code phải thuân theo các nguyên...

phambinh.net phambinh.net

Chuẩn coding convention trong PHP với PSR

Chào các bạn, Ngày xưa lúc mới học lập trình, thì cứ vài hôm mình lại thay đổi phong cách code một lần. Lúc thì đặt tên biến kiểu ten_bien, lúc thì đặt kiểu tenbien, lúc thì tenBien,… đến lúc hoàn thành dự án, mặc dù code chạy không sai đọc lại thấy ngu không tả nổi, cảm giác cứ như nhìn vào tờ giấy nháp vậy. Mình đặt ra câu hỏi “Làm...

github

A PSR-15 middleware adapter for react/http

friends-of-reactphp/http-middleware-psr15-adapter A PSR-15 middleware adapter for react/http Users starred: 14Users forked: 2Users watching: 14Updated at: 2019-11-15 02:08:44 A PSR-15 middleware adapter for react/http Wraps PSR-15 middleware into coroutines using RecoilPHP making them usable within react/http as middleware. Install To install via Composer, use the command below, it will automatically detect the latest...

programmer group

Swoole 5 will remove the PSR-0 underlined style class name

Swoole is in1.x - 4.xIt is also available in the version.PSR-0Normalized Underline Style Class Names andPSR-4Namespace style. at presentPSR-0The specification is already in place.21 October 2014Marked as discarded, the latest alternative specification isPSR-4。 In the latest5In the version, we plan toRemove the underlined class name completely。 All of you, please.SwooleUsers gradually change the class name toPSR-4Normative pure...

topdev.vn topdev.vn

PSR là gì – Các yêu cầu khi viết code PHP

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu PSR là gì. Bên cạnh đó cũng sẽ tìm hiểu về các yêu cầu khi viết code PHP. Cùng bắt đầu nhé!   Quy tắc 2-4-2-5 cân bằng giữa cuộc sống và công việc của 1 nữ lập trình viên   7 magic method trong lập trình PHP có thể bạn chưa biết. PSR là gì? PSR là viết tắt của PHP Special Request, là những tiêu chuẩn khi code PHP,...

programmer group

PSR-4-Specification for Freshly Discharged PHP

The PHP specification formulated by FIG, PSR for short, is the factual standard of PHP development. PSR originally had four specifications, namely: PSR-0 Automatic Loading PSR-1 Basic Code Specification PSR-2 Code Style PSR-3 Log Interface At the end of 2013, the fifth new specification, PSR-4, was introduced. PSR-4 specifies how to specify file paths to automatically load class definitions, and also specifies the location of...