viblo.asia viblo.asia

Upload file bằng uri trên android

Có thể các bạn cũng đã biết thì từ trên các hệ điều hành android mới giúp bảo vệ tốt hơn cho dữ liệu ứng dụng và người dùng trên bộ nhớ ngoài. Những việc thao tác trực tiếp thông qua filePath sẽ không thể sử dụng được nữa đối với các developer android. Và google cũng đã tạo ra một flag là requestLegacyExternalStorage trên Android 10 cho các...