viblo.asia viblo.asia

Nested resources với views độc lập trong Ruby on Rails

Giới thiệu Trong kiến trúc kiểu REST, resource chỉ đơn giản là một nguồn thông tin, là tài nguyên bạn muốn lộ ra. Tài nguyên được tham chiếu nhờ một mã định danh toàn cầu, chẳng hạn như URI. Ví dụ: trong PullReview của riêng chúng tôi, code reviews và users là resources với routes và actions liên quan của họ. Khi bạn xử lý cấu trúc thông tin như thành...

feeds.feedblitz.com feeds.feedblitz.com

Four Ways to Make Your Next Rails Upgrade Smoother

Major Ruby on Rails upgrades can be a headache when your project has a lot of dependencies or gets too far out of date. I’m pretty new to the Ruby and Rails ecosystems. And when I had to perform upgrades on several projects recently, I was disappointed by the lack of guidance available. To be fair, upgrades come along infrequently, and each project can be quite different from the next. So today, I’ll share some general guidelines I...

viblo.asia viblo.asia

Rails active record validation: a practice

Thự sự mình cũng không biết đặt tên bài là gì cho hợp lý, mình chỉ muốn chia sẻ 1 case trong quá trình làm việc về active record validation. 1. Vấn đề Rails hỗ trợ validate rất tốt, viết vài dòng nhìn vừa clear vừa đơn giản là điều không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên, nó cũng kéo theo nhiều vấn đề mà bạn phải đau đầu. Gần đây mình đang có...

viblo.asia viblo.asia

Active Record : Trái tim của Rails

1. Active Record là gì ? Một đối tượng bao bọc một hàng trong bảng cơ sở dữ liệu , đóng gói quyền truy cập cơ sở dữ liệu và thêm logic trên dữ liệu đó. Đó là một pattern đơn giản, trong đó một lớp đại diện cho một bảng và một đối tượng đại diện cho một hàng trong lớp đó. Rails thực sự được tạo thành từ bảy gem và Active Record...

github

Shopify app starter kit written in Ruby on Rails w/ appropriate tools to get your Shopify app up and running quickly 🚀

ASoftCo/shopify-app-starter-kit Shopify app starter kit written in Ruby on Rails w/ appropriate tools to get your Shopify app up and running quickly 🚀 Users starred: 34Users forked: 8Users watching: 34Updated at: 2020-05-18 12:00:35 Shopify App Starter Kit The Rails app with appropriate tools for quick starting developing shopify app. How to install? git clone https://github.com/ASoftCo/shopify-app-starter-kit.git cd...