viblo.asia viblo.asia

Đếm số lượng records trong Rails - Chưa chắc đã đơn giản?

Trong Rails, khi bạn muốn đếm số lượng records trả về trong 1 query dường như rất đơn giản, chỉ cần gọi các hàm có sẵn như .count, .size, .length dường như bạn sẽ có kết quả ngay lập tức. Vì sao cùng 1 việc đếm số lượng record mà phải có nhiều hàm như vậy? Bài viết hôm nay mình xin chia sẻ về việc những hàm trên hoạt động như thế...

viblo.asia viblo.asia

Lỗi N+1 queries và cách phòng tránh - Ruby on Rails

Thông thường khi các bạn làm task liên quan đến list (action index) thì lỗi N+1 không quá nghiêm trọng vì hầu hết trong mọi trường hợp là các bạn đã phân trang cho record trước rồi. Nên bất quá thì cũng bị N+1 20 30 lần thôi. Nhưng nếu các bạn làm task liên quan đến export, lúc này bạn mới thấy tầm ảnh hưởng lớn lao của n+1 đến performance dự án...