viblo.asia viblo.asia

Một số khái niệm cơ bản trong Java

Overview Java ban đầu được phát triển bới Sun Microsystem, khởi sướng bởi James Gosling và ra mắt vào năm 1995. Hiện nay, Java là ngôn ngữ lập trình phổ biến, được sử dụng cho nhiều sản phẩm công nghệ. Chúng ta có thể nêu ra một số đặc điểm nổi bật của Java như sau: Là ngôn ngữ lập trình bậc cao Là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng...

viblo.asia viblo.asia

Thực hành Vue.js cho người mới bắt đầu (P3)

Chào mừng bạn trở lại với series! Ở bài trước chúng ta đang dừng lại ở v-if và v-show. Bài này chúng ta sẽ học cách lặp qua các arrays và objects và tạo một phần tử cho một từng các items của chúng. v-for Chúng ta có thể dùng directive v-for để render một danh sách các item dựa trên một mảng. Directive v-for đòi hỏi một cú pháp đặc biệt dưới...

viblo.asia viblo.asia

React Hooks và những thay đổi cơ bản cần nắm được

1 . Hooks là gì Trong phiên bản 16.8 React đã giới thiệu đến người dùng một khái niệm mới "Hooks" với mục tiêu hướng tương lai đến cách viết functional component. Hooks cho phép bạn sử dụng state trong functional component mà không phải dùng class component như trước đây. Sau một thời gian dài áp dụng Hooks thì giờ đây Hooks gần như có thể thay...