viblo.asia viblo.asia

Áp dụng gem delayed job để thay đổi trạng thái của đơn hàng hết hạn

https://viblo.asia/p/tu-dong-gui-mail-bang-delayed-job-OeVKBg90ZkW https://github.com/collectiveidea/delayed_job 1/ Delayed_job là gì - Cơ chế hoạt động 1.1/ Khái quát Mọi người thường biết đến delayed job như là một gem hỗ trợ cho việc xử lý các tác vụ bất đồng bộ với server, nhằm nâng cao hiệu suất. Cụ thể hơn, delayed job đóng băng những dòng lệnh mà chúng ta...