viblo.asia viblo.asia

Tối ưu SQL - Subqueries Count Distinct (Phần 2)

Tiếp theo bài 1 về tối ưu performance. Mình có các bảng như sau: dashboards(id, name) CREATE TABLE `dashboards` ( `id` int(11) NOT NULL, `name` int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) user_logs(id, user_id, dashboard_id) CREATE TABLE `user_logs` ( `id` int(11) NOT NULL, `user_id` int(11) NOT NULL, `dashboard_id` int(11) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) Yêu cầu bài toán đặt ra: Hiển thị ra...

viblo.asia viblo.asia

Mẹo hay để đạt được điểm cao trong bài kiểm tra

Biết dạng bài kiểm tra Đừng quên hỏi giáo viên của bạn những gì bạn có thể mong đợi về bố cục của bài kiểm tra. Biết định dạng sẽ giúp bạn học tập. Nếu kỳ thi tập trung vào trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, bạn nên luyện tập các thẻ flash và biết từ vựng, sự kiện và ngày tháng. Nếu bài kiểm tra là các câu hỏi dựa trên tự...

viblo.asia viblo.asia

Tối ưu SQL - Join - Where (Phần 1)

Đây là vấn đề mình gặp trong quá trình làm việc, viết vào đây vừa để note lại cho bản thân, vừa chia sẻ với mọi người. Có 1 bảng users(id, name), 10tr bản ghi profiles (id, userId, name) 10tr bản ghi Yêu cầu đặt ra là lấy tất cả thông tin users, profile của nhưng user có id < 10 select * from users u join profiles p on u.id = p.userId where u.id < 10; Ai nhìn...

viblo.asia viblo.asia

Thực hành Kubernetes (K8S) bằng cách sử dụng lệnh Command

Bài hướng dẫn hôm nay sẽ hướng dẫn sử dụng K8S bằng cách sử dụng câu lệnh thay vì UI trên web. Có rất nhiều ưu điểm, tránh phụ thuộc quá nhiều vào giao diện web. Có 2 lựa chọn để thực hiện: Sử dụng Cloud Shell Active cloud shell theo hướng dẫn này Trong cloud shell đã có sẵn gcloud và kubectl (Kubernetes command-line tool) Sử dụng **Command-line...

viblo.asia viblo.asia

ộ trình tự học Toeic 800 – Homies Toeic

Homies Toeic Lưu bút HomiesƯu đãi học phí Bạn đang cần hỏi gì?... TRANG CHỦKHÓA HỌCTÀI LIỆULIÊN HỆ HomeHƯỚNG DẪN TOEICLộ trình tự học Toeic 800 – Homies Toeic Lộ trình tự học Toeic 800 – Homies ToeicBY MAI THY HOMIES TOEIC AUGUST 20, 2020 HƯỚNG DẪN TOEIC NO COMMENTS Nên bắt đầu học từ đâu, ôn luyện cho lộ trình học Toeic 800 như thế nào và những lưu ý...

viblo.asia viblo.asia

TOEICToeic 700 có khó không? Lộ trình học Toeic 700

Homies Toeic Lưu bút HomiesƯu đãi học phí Bạn đang cần hỏi gì?... TRANG CHỦKHÓA HỌCTÀI LIỆULIÊN HỆ HomeHƯỚNG DẪN TOEICToeic 700 có khó không? Lộ trình học Toeic 700 https://toeic.homiesedu.com/toeic-700-co-kho-khong-lo-trinh-hoc-toeic-700/ Lộ trình học Toeic 700BY MAI THY HOMIES TOEIC AUGUST 20, 2020 HƯỚNG DẪN TOEIC NO COMMENTS Bằng TOEIC còn được xem là “giấy thông...