viblo.asia viblo.asia

Tạo một App Chat bằng Action Cable - Rails

Introduction Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá hai tính năng của Ruby on Rails - Action Cable và Active Job. Action Cable có tính năng tích hợp giao thức truyền thông WebSocket so với HTTP , cung cấp một số tính năng mới tuyệt vời sẽ cung cấp cho bạn nhiều ý tưởng mới để xây dựng nhiều thứ. Rails có lẽ là framework đầu tiên áp dụng và triển khai...

viblo.asia viblo.asia

Cùng tìm hiểu về Filter trong Kotlin

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về Filter trong Kotlin. Filter là một trong những tasks phổ biến nhất trong collection. Trong Kotlin, các điều kiện filter được xác định bởi các predicates - các hàm lambda nhận một phần tử tập hợp và trả về giá trị boolean: true có nghĩa là phần tử đã cho khớp với predicates, false nghĩa là ngược lại. Thư...