helpex.vn helpex.vn

Sửa chữa so với thay thế? Cách đánh giá chi phí vòng đời thực của tài sản của bạn ...

Trong phần 1 của loạt bài hai phần này , tôi đã thảo luận về toàn bộ chi phí cuộc sống mà các tổ chức phải đối mặt khi quản lý tài sản và đội tàu tài sản của mình. Trong bài đăng này, tôi sẽ đề cập đến thời gian ngừng cố gắng khôi phục một tài sản và trao đổi nó với một tài sản mới. Sửa chữa so với Thay thế Điểm khi nó...