Tại sao muốn đi nhanh không nên đi một mình

Nhiều người nói “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”. Bài viết này không phải để phản bác lại câu nói trên. Bài viết này nói về kinh nghiệm làm việc một mình trong nhiều năm của mình và mình rút ra rằng muốn đi nhanh thì không nên đi một mình, ít nhất là với lĩnh vực lập trình.

Mình đã tự học một mình

Khi bắt đầu học lập trình, mình chỉ ngồi nhà cày cuốc một mình trên các website, các cuốn ebook. Điểm lợi của nó là mình có không gian riêng học những cái mình được người khác khuyên.

Thực ra mình thấy mình là người may mắn vì mình có một người em có thể tin tưởng được để nghe theo lời khuyên nên học cái gì trước. Như đa phần người khác, chạy theo những ý kiến chủ quan rồi cuối cùng không đi đến đâu.

-> Cho đến khi mình đi học lập trình tại một trung tâm (sau quãng thời gian tự học và tự làm dự án cho khách), mình nhận ra rằng lẽ ra mình nên tham gia các nhóm/cộng đồng nhiều hơn.

Mình đã tham gia vào cộng đồng mã nguồn mở (mình gọi là nhóm vì nó khá nhỏ), ở đó mình đã được truyền cảm hứng học JavaScript và làm một vài game nhỏ bằng cái mình học. Ngoài ra còn được một người em khác chỉ cho cách dùng Git & Github. Tuy nhiên sau đó không dùng nhiều cho tới lúc đi làm.

Mình đã đi làm một mình trong gần 3 năm

Sau khi ra trường sang Nhật làm việc, năm đầu tiên làm việc, mình không học được gì nhiều. Sau đó mình chuyển sang một công ty khác. Ở đây mình gặp được một người anh (người TBN), là người đã mentor mình trong suốt gần 1 năm (năm sau ảnh nghỉ việc), còn mình mình solo với boss trong 1 năm trời.

Trong năm đó mình cũng học được khá nhiều từ việc làm các project khác nhau như e-commerce, digital magazine và cả làm product. Ở đây mình học được cách suy nghĩ của một lean startup.

-> Cho đến khi mình chuyển sang công ty thứ 3, sau gần 2 năm làm việc (có thể coi là một mình), team dev tuyển thêm nhiều người do business có đà tăng trưởng tốt. Mình học được rất nhiều từ những người xung quanh. Chỉ trong một năm mình cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt không những về kỹ năng code mà còn trưởng thành hơn trong team work.

Hãy thử tưởng tượng

Hãy thử tưởng tượng bạn tham gia vào một cộng đồng, một công ty, một nhóm bạn học cùng nhau, mỗi người học tốt một lĩnh vực, chia sẻ lại kinh nghiệm với nhau, thì bạn sẽ học được nhanh hơn từng nào.

Lấy ví dụ đơn giản một nhóm có N người (giả sử N = 10), mỗi người học một ngôn ngữ lập trình, một framework khác nhau, sau đó cuối tuần chia sẻ lại cho nhau những gì học được. Có phải là bạn đã bỏ ra 1 tuần để học được kiến thức mà lẽ ra bạn phải bỏ thời gian trong 10 tuần hay không?

Thử suy nghĩ xem :)

#coders-tokyo