No photo description available.

Xã hội bây giờ thật nhiễu nhương

Dân chúng lầm than khốn đủ đường

Thầy giáo dâm ô sờ mông trẻ

Học sinh đánh bạn giữa cổng trường

Hôn gái bóp xôi nộp 2 lít

Dâm ô biến thái phạt bồi thường

Ví đây đổi phận đầu thai được

Xách cặp vali té khẩn trương


source: giaosucan.com