Cú Pháp

-Thuộc tính này có tác dụng thiết lập chiều rộng nhỏ nhất cho thành phần.

Cú pháp:

min-width: length;

Trong đó:

  • length - Thiết lập giá trị bằng các đơn vị đo trong CSS.

Ví Dụ

VD: Thiết lập chiều rộng tối thiểu cho thành phần.

p{
    background-color: orange;
    max-width: 200px;
}

 

Nguồn: Toidicode.com