Google Realtime API sẽ bị “khai tử” vào tháng 1 • Google’s Realtime API, vốn chuyên cung cấp applications và sites với khả năng hợp tác và kết nối như Google Docs và Sheets, sẽ bị khai tử vào ngày 15 tháng 1, 2019.

  Nhằm tránh những sự cố ngoài ý muốn khi Realtime API bị “đóng cửa”, Google đang tập trung vào việc xây dựng những sản phẩm như Google Cloud SQL, Firebase Realtime Database, và Google Cloud Firestore. Hãng tin rằng nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của các developer hiện đang dùng Realtime API.

  Trong tháng 10/2017, Google đã công bố Google Cloud Firestore (beta), dùng để quản lí hệ thống NoSQL document database. Google Firebase Realtime Database, là một NoSQL cloud database – mặc dù có sức chứa như Cloud Firestore nhưng lại không mở rộng thêm được.

  Các tính năng như queries biểu cảm và queries mở rộng được, vốn có trong Cloud Firestore, sẽ không xuất hiện tại phiên bản Google Firebase Realtime Database. Theo Google, Cloud SQL sẽ được quản lí hoàn toàn (fully-managed), PostgreSQL và dịch vụ MySQL database. Hiện tại, dịch vụ PostgreSQL vẫn còn trong giai đoạn Beta.

  Khi nói về việc “đóng cửa” Realtime API, Google cho biết Realtime API sẽ vẫn hoạt động bình thường cho tới 11 tháng 12 2018 – khi mà các tài liệu về Realtime API sẽ không còn chỉnh sử được nữa và bạn sẽ chỉ có thể đọc nó thôi.

  Hãng cũng không nhận thêm bất cứ client nào cho API. Sau khi nó được hoàn toàn đóng, Một JSON chuyên export API sẽ được tung ra.

  Mọi tài liệu liên quan tới Realtime API sẽ được lưu trữ trong Google Drive.

  LaptrinhX thông qua developer-tech


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.