Service Objects in Ruby on Rails • Thông thường, logic được xử lý ở controller, nhưng với những logic phức tạp, việc xử lý logic trong này sẽ khiến code trở nên dài và khó kiểm soát. Thay vì đó, chúng ta sẽ tạo ra 1 service, chuyển để xử lý phần logic này.
  Ruby không có sẵn thư mục services, chúng ta sẽ tạo thư mục như bên dưới.
  Cấu trúc thư mục:
  app
  |- actions
  |- assets
  |- controllers
  |- decorators
  |- models
  |- policies
  |- services
  |- support
  |- views

  app/services/credit_card_service.rb

  
  require 'stripe'
  
  class CreditCardService
   def initialize(params)
    @card = params[:card]
    @amount = params[:amount]
    @email = params[:email]
   end
  
   def charge
    begin
     # This will return a Stripe::Charge object
     external_charge_service.create(charge_attributes)
    rescue
     false
    end
   end
  
   def create_customer
    begin
     # This will return a Stripe::Customer object
     external_customer_service.create(customer_attributes)
    rescue
     false
    end
   end
  
   private
  
   attr_reader :card, :amount, :email
  
   def external_charge_service
    Stripe::Charge
   end
  
   def external_customer_service
    Stripe::Customer
   end
  
   def charge_attributes
    {
     amount: amount,
     card: card
    }
   end
  
   def customer_attributes
    {
     email: email,
     card: card
    }
   end
  end
  
  class UsersController < ActionController::Base
   def create
    @user = User.create(user_params)
  
    registration = register_with_credit_card_service
    if registration
     # Save the id from the Stripe::Customer object
     add_customer_id_to_user(registration["id"])
     ...
    else
     ...
    end
   end
  
   private
   def register_with_credit_card_service
    CreditCardService.new({
     card: params[:stripe_token]
     email: params[:user][:email]
    }).create_customer
   end
  
  
   def add_customer_id_to_user(id)
    @user.update_attributes(external_customer_id: id)
   end
  end
  

  Apply đoạn code trên cào controller:

  if NewRegistrationService.new({user: resource, organization: @org}).organization_create
   **success logic**
  else
   ** redirect_to last_path, notice: 'Error saving record'
  end
  

  Bất kể cấu trúc Object Service của bạn, chỉ cần chia nhỏ các logic của controller vào Service sẽ giúp giữ cho controller của bạn 'gầy' và dễ dàng kiểm soát code hơn.
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.