Big Data, Small Devices: Investigating the Natural World Using Real-Time Data • Big Data, Small Devices: Investigating the Natural World Using Real-Time Data

  Book Details

  • Title: Big Data, Small Devices: Investigating the Natural World Using Real-Time Data
  • Author: Donna Governor, Eric Brunsell, Michael Bowen
  • Length: 225 pages
  • Edition: 1
  • Language: English
  • Publisher: National Science Teachers Association - NSTA Press
  • Publication Date: 2016-12-29
  • ISBN-10: 1681402769
  • ISBN-13: 9781681402765

  Book Description

  File HostFree Download LinkFormatSize (MB)Upload Date
  UsersCloud Click to downloadTrue PDF4.712/17/2017

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.