Chia sẻ qua mạng xã hội với gem Social Share Button trong rails • Với gem Social Share Button, bạn có thể chia sẻ những bài post của bạn một cách dễ dàng và nhanh nhất, sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách dùng cơ bản của gem này

  1.Cài đặt

  Thêm gem này vào file Gemfile

  gem "social-share-button", github: "huacnlee/social-share-button"
  

  Sau khi cài đặt thì chạy bundle install để cài đặt

  $ bundle install
  $ rails generate social_share_button:install
  

  2.Cấu hình

  Bạn có thể cấu hình những mạng xã hội bạn muốn chia sẻ tại config/initializers/social_share_button.rb,
  ở đây mình chỉ cấu hình cho facebook, twitter, google+ và mail

  SocialShareButton.configure do |config|
   config.allow_sites = %w(twitter facebook google_plus _receiver_mainloop)
  end
  

  3.Sử dụng

  Bạn phải thêm những dòng sau để thêm js và css cho thư viện
  app/assets/javascripts/application.js

  //= require social-share-button
  

  app/assets/stylesheets/application.css

  *= require social-share-button
  

  Mình ví dụ một cái đơn giản, như ở controller product, trong hàm show mình lấy ra một product
  app/controllers/product_controllers.rb

  class ProductController < ApplicationController
   def show
    @product = Product.find_by id: params[:id]
   end
  end
  

  trong view app/view/product/show.html.erb

    <div class="col-sm-3 aside">
     <div class="widget">
      <div class="widget-body">
       <div class="beta-sales beta-lists">
        <%= social_share_button_tag(@product.name) %>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
  

  Khi chạy, click vào mạng xã hội bạn cần để chia sẻ thông tin về product hiện tại Khi click vào button twitter
  Trên đây là ví dụ nho nhỏ để dùng gem này, hi vọng bài viết sẽ giúp ít được các bạn. Xin cảm ơn
  link tham khảo https://github.com/huacnlee/social-share-button
  Nguồn: VibloCó vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.